fb-logo

Osobní asistence

Jedná se o registrovanou službu dle zákona č..108/2006 Sb. o sociálních službách.
Podle zákona o sociálních službách (§39): „Osobní asistence je terénní služba
poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje
pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení,
v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje.“


 

Služby osobní asistence zajišťuje služba Senectus s.r.o.
Poskytujeme vám pomoc a podporu v samostatnosti o vlastní osobu.
 
Zajišťujeme:
Pomoc při zvládání běžných úkonů
 • Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • Pomoc při oblékání a svlékání  (včetněpomůcek)
 • Pomoc při samotném pohybu,
 • Pomoc při přesunu lůžko- vozík
Pomoc při osobní hygieně, poskytování podmínek pro osobní hygienu
 • Pomoc při úkonech osobní hygieny
 • Pomoc při použití wc atd.
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • Donáška jídla
 • Pomoc při přípravě jídla a pití
Pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • běžný úklid a údržba domácnosti
 • běžné nákupy a pochůzky
 • praní, žehlení prádla a jeho drobné opravy
Pomoc při zajištění kontaktu s okolím
doprovod k lékaři, nebo do institucí poskytujících veřejné služby 
Kontaktujte nás
HOTLINE PRACOVNÍ DNY
Tel.: (+420) 739 393 383