fb-logo

Osobní asistence

Zajišťujeme služby osobní asistence.
Poskytujeme vám pomoc a podporu v samostatnosti o vlastní osobu.

Jedná se o registrovanou službu dle zákona č..108/2006 Sb. o sociálních službách.
Podle zákona o sociálních službách (§39): „Osobní asistence je terénní služba
poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje
pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení,
v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje.“ 
Zajišťujeme:
Pomoc při zvládání běžných úkonů
 • Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • Pomoc při oblékání a svlékání  (včetně pomůcek)
 • Pomoc při samotném pohybu
 • Pomoc při přesunu lůžko- vozík
Pomoc při osobní hygieně, poskytování podmínek pro osobní hygienu
 • Pomoc při úkonech osobní hygieny
 • Pomoc při použití WC atd.
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • Donáška jídla
 • Pomoc při přípravě jídla a pití
Pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • běžný úklid a údržba domácnosti
 • běžné nákupy a pochůzky
 • praní, žehlení prádla a jeho drobné opravy
Pomoc při zajištění kontaktu s okolím
 • doprovod k lékaři, nebo do institucí poskytujících veřejné služby a samozřejmě doprovod zpět

KONTAKT:


Kontaktní osoba: Ing. Jitka Špánková
info tel: 
739 393 383
email: spankova@residencetrnova.cz

Kontaktujte nás
HOTLINE PRACOVNÍ DNY
Tel.: (+420) 739 393 383